top of page

Persondata Poltik

Persondatapolitik for Equinesport IS pr 25.05.2018

Behandling af personoplysninger hos Equinesport IS

Den 25.5.2018 trådte en ny databeskyttelseslov i kraft. Loven omhandler personoplysninger, som vi anvender i forbindelse med faktureringer. 

Indledende oplysninger:

1.  Vores kundeoplysninger ligger på en PC´er med firewall og antivirusprogram. Denne PCér kræver 
yderlig en adgangskode for at åbne.
2.  Vores regnskabsprogram kører gennem en IT aftale med Economic. Mellem Equinesport IS og 
Econimic foreligger en dataaftale.

Dataansvar:

Equinesport IS, Keglekærvej 62, 7100 Vejle er dataansvarlige for de oplysninger, der behandles af os, og har således i henhold til databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine oplysninger behandles lovligt.

Som tidligere nævnt anvender vi regnskabssystemet Economic, og der foreligger en databeskyttelsesaftale mellem Equinesport IS på den ene side og Economic på den anden side. 

Dette indebærer, at du til enhver tid kan rette henvendelse til Equinesport IS på 20293430 eller equinesport@me.com og få indsigt i de oplysninger vi har liggende om dig/dit selskab og har krav på at få rettet evt. fejl oplysninger.

Kundeoplysninger: 

Vores kundeoplysninger indeholder navn, adresse, telefonnummer og mail ( firmaer også CVR nummer ) 

Oplysningerne bliver kun anvendt i forbindelse med udsendelse af fakturaer. Sant hvis der skal udfærdiges en kontrakt. 


Formål:

Ved Equinesport IS vil vi elektronisk behandle forskellige persondata i forbindelse med, at du er kunde hos os. Disse persondata har kun det ene formål, at kunne fakturere dig for vores ydelser samt udfærdige en evt. kontrakt. 

Vi videregiver ikke vores kundeoplysninger og giver ikke mulighed for, at vores kunder kan overføre deres data til anden virksomhed. 

Oplysninger bliver gemt i henhold til regnskabsloven og loven om databeskyttelse 

Vi anvender ikke vores kundeoplysninger på hjemmeside eller facebook. Dog lægger vi på facebook vidio med nogle af de heste vi har inde i arbejde/ i kommission for vores kunder. Uden at nævne andet end hestens navn evt., konkurrence resultater, alder og andre relevante oplysninger om hesten. Dette kan man til en hver tid frabede sig. 

Sletning af data:

I henhold til skattelovgivningen skal alle regnskabsrelevante oplysninger gemmes i 5 år. Dette er, vurderer vi et, sagligt formål. 

Dine rettigheder:

Databeskyttelseslovgivningen giver dig forskellige rettigheder, når vi behandler persondata om dig elektronisk. Og lovgivningen pålægger os visse pligter – som f.eks til enhver tid at oplyse dig om hvilke oplysninger vi har liggende om dig. Du ret til, at vi begrænser de oplysninger vi har på dig. Her henvises til afsnittet om kundeoplysninger første linie

Skulle vi blive udsat for Hacking eller andet brud på datasikkerheden vil Data-tilsynet blive underrettet.

Det overordnede opsyn med datasikkerheden varetages af vores regnskabsfører. 

Yderlige oplysninger findes på Datatilsynets hjemmeside https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.datatilsynet%2F&data=05%7C01%7C%7Cfa9effca189d479d3c0608daee8472c6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638084549883079735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=coeW8mP2OGrZ2%2BiOcNdCvrkDxZCIp6M%2FOr%2Fd2bHX8R8%3D&reserved=0 .dk

Section Title

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page